Skip to main content

Gradska poreska uprava

Eko naknada

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, obaveštava obveznike naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine da su u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, dužni da Gradskoj poreskoj upravi Grada Novog Sada do 31. jula tekuće godine podnesu prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade.
Obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara član 138., dužni su da Gradskoj poreskoj upravi Grada Novog Sada prijavu podnesu i u slučaju promene podataka koji su od uticaja na utvrđivanje naknade, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.
Prijave se mogu podneti elektronski, putem LPA aplikacije (ukoliko se poseduje elektronski sertifikat), na mejl adresu Gradske poreske uprave naknade.gpu@novisad.rs, putem pošte na adresu Gradske poreske uprave Bulevar Mihajla Pupina br. 3 ili lično na šalter Gradske poreske uprave Grada Novog Sada u ulici Vojvođanskih brigada br. 24-26.
Podsećamo obveznike naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine da ne podnose prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za tekuću godinu ukoliko je pravno lice/preduzetnik osnovan u istoj.
Za sva dodatna pitanja obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine mogu kontaktirati Gradsku poresku upravu radnim danom od 8 do 15 časova i 30 minuta na sledeći broj telefona 021/4871-740.